Cài đặt Kế Toán Việt Nam

 

Yêu cầu về hệ thống :

 

Cài đặt trên máy tính đơn (hoặc máy tính chủ trong mạng LAN) :

Kết nối sử dụng trên máy tính con trong mạng LAN (không chạy cài đặt) :

 

Dưới đây là hướng dẫn cho mạng "hàng ngang WORKGROUP" thông thường và Windows được cài đặt mặc nhiên không có các tùy chỉnh thêm. Nếu bạn sử dụng mạng thiết kế theo phương thức khác, hoặc windows có các tùy chỉnh khác mặc định thì bạn cần nhờ người thông thạo về mạng LAN và Windows tham khảo hướng dẫn này để thực hiện.

Sử dụng Fonts chữ Việt :

 

KTVN sử dụng bộ Fonts TCVN3. Khi cài đặt chương trình thì chức năng cài đặt FONT đã tự chạy để cài đặt các Fonts chữ cần thiết cho chương trình. Tuy nhiên, nếu sau này bạn điều chỉnh Windows hoặc dùng chương trình khác làm sai lệch FONT thì có thể chạy tập tin SETFONT.EXE để cài đặt lại FONT chữ Việt.

Trong trường hợp nào đó Thanh tiêu đềMenu không hiện chữ Việt, cách xử lý trực tiếp là Mở chức năng thay đổi Fonts các thành phần của windows như sau:

Với Windows XP : Bấm chuột phải tại màn hình windows, chọn Properties / Display / Appearance / Advanced.   Với Vista : Bấm chuột phải tại màn hình windows, chọn Personalize / Windows Color and Appearance / Advanced... Với Windows 7  : Bấm chuột phải tại màn hình windows, chọn Personalize / Widows Color / Advanced appearance setting...

Và sửa đổi lần lượt 2 mục Item   Active Title Bar Menu : chọn  Font ABC Sans Serif, chọn Size là 10 sau đó chọn lại là 8. Sau đó bấm OK để đóng lại (với windows 7 thì bấm thêm Save changes) là đã thiết lập xong. (Nếu không hiện ra font ABC Sans Serif thì bạn bạn mở Control Panel / Regional and Language Options / Advanced : tại Language for non unicode chọn là English (United States). Ngoài ra, có 1 cách dùng chung cho mọi windows là chạy SETFONT.EXE và chọn mục Nạp/phục hồi font hệ thống windows mỗi khi mở/thoát KTVN.

 

Gõ dấu chữ Việt :

 

KTVN có sẵn bộ gõ chữ Việt độc lập. Bạn chỉ cần chọn kiểu gõ nào đã quen dùng : VNI / Telex.

Để bật chọn kiểu gõ : bạn nhấn chuột vào chữ V tại góc dưới trái của màn hình chính KTVN.

Việc gõ chữ Việt trong KTVN là độc lập - không có ảnh hưởng gì đến các chương trình VietKey, Unikey mà bạn đang sử dụng để gõ cho Word, Excel, .v.v..

 

 

 

 

 

 

 

Các lưu ý khác :

Tên và nội dung các Thư mục và tập tin trong KTVN (nằm trong thư mục D:\KTVN10\ ):

 

Thư mục, tập tin

Nội dung

   

DATA\

Thư mục chứa mọi dữ liệu kế toán của bạn nhập liệu vào

FON\

Thư mục chứa Fonts dùng để cài đặt chữ Việt

REP\

Thư mục chứa các tập tin thuộc về chương trình

DOC\

Thư mục chứa các tập tin biểu mẫu của thông tư 60

Ktvn.exe

Tập tin chính để chạy chương trình KTVN

Helpktvn.chm

Tập tin hướng dẫn thường trực (nhấn F1 trong chương trình)

Helpktvn.doc

Tập tin tài liệu hướng dẫn để in ra giấy

Setfont.exe

Tập tin chạy để cài đặt lại Fonts khi cần

Foxfix.exe

Xemdulieu.exe

Tập tin chạy để sửa lỗi hư hỏng tập tin dữ liệu do cúp điện đột ngột, lý do khác

Tập tin chạy để xem các tập tin dữ liệu DBF và tập tin lưu trữ .LUU

Các tập tin khác

Các tập tin dùng kèm để chạy chương trình

 

 

 

Như vậy bạn cần quan tâm bảo vệ, cất phòng hờ thư mục D:\KTVN10\DATA\ , mọi thư mục và tập tin trong đó là dữ liệu của bạn. Chi tiết tên các thư mục và tập tin trong thư mục DATA\ gồm :

 

- Thư mục DATA\01\ : chứa toàn bộ các dữ liệu chính của bạn nhập vào, gồm các tập tin :

  1. Toàn bộ các tập tin dữ liệu của tất cả các năm thuộc nguồn dữ liệu 01, trong mỗi năm có 9 tập tin dữ liệu là :  TKxxxx.DBF , C1xxxx.DBF , C2xxxx.DBF , PSxxxx.DBF , VVxxxx.DBF , KHxxxx.DBF , DBxxxx.DBF , CTxxxx.DBF , BVxxxx.DBF (trong đó xxxx là 4 chữ số của năm dữ liệu) - đây là các tập tin chứa dữ liệu thực tế đang nhập liệu hàng ngày

  2. Thư mục CHEPLUUTRU\ : Thư mục ngầm định cho chức năng <Chép sao lưu dữ liệu để cất trữ phòng hờ>, lúc thực hiện chức năng này thì bạn có thể chọn thư mục khác của riêng bạn để dễ nhớ và an toàn hơn - vì để chung 1 nơi mà lỡ tay xóa thì mất hết tất cả. 

  3. Thư mục AUTOBACKUP\ : Thư mục để lưu trữ dữ liệu tự động (thêm 1 bộ phòng hờ) mỗi khi thoát khỏi KTVN.

- Các thư mục DATA\khác\ (chỉ có trong phiên bản 10.x) :  Nếu bạn mở các nguồn dữ liệu khác nữa thì sẽ có thư mục tương ứng nằm trong thư mục DATA\ và các thư mục này đều có các tập tin giống như thư mục 01\.